Tiện ích chrome quét email số điện thoại trên f.b

Lấy email sđt trên chrome, coccoc dễ dàng chỉ với một click. Xem video hướng dẫn cài đặt:

Tải xuống tiện ích chrome Get it on Google Play
Lấy từ lượt like bài viết
Lấy từ comment
Lấy từ inbox
Lấy từ profile
Lấy từ bài viết